Bringebær av typen Glen Ample skal egentlig ikke kunne dyrkes så langt nord. Derfor har vi plastikktak (tunneler) over. Det beskytter mot regn og vind og minsker faren for skade og sykdom på plantene. De første bringebærplantene ble satt i jorda sommeren 2006.

Fra 2007 ble vi tilknyttet et forskningsprosjekt drevet av Bioforsk. Tittelen på prosjektet er: "Nye metoder for økologisk bringebærdyrking i polyetylentunneler." I tillegg til å finne svar på mange spørsmål omkring dyrkingsmetodikk, det være seg gjødsling, skadedyrbekjempelse og klimaregulering i tunnel, blir det tatt prøver av bærene for analyse av næringsinnhold og smak. Vi bidrar med å stille deler av bringebærfeltet til disposisjon som forsøksfelt, samt gjennomføring av gjødslingsforsøk, registrering av avling og registrering av klimadata fra prosjektets klimastasjoner som er utplassert i og utenfor tunnelene. Prosjektet ble avsluttet i 2010.

Bringebærene dyrkes økologisk. Det vil si at vi ikke bruker kunstig gjødsel eller kjemiske sprøytemidler, og at vi følger regelverket som Debio fastsetter. Bærene blir veldig store. Bær opp mot 12-15 gram er ikke uvanlig. Hvert bær er nesten som en hel munnfull i selg selv som gir passe søt og litt syrlig smak.

Bringebær inneholder rikelig med antioksidanter - bl.a. vitamin C og E. Antioksidanter beskytter cellene i kroppen vår mot såkalte oksygenradikaler og verner oss på denne måten mot kreft og hjertesykdommer. Av mineraler kan nevnes kalium, magnesium og kalsium, samt en del folat og jern. Det sies at bringebær kan ha en virushemmende virkning. Sunne er de i alle fall.

Dyrking

På Grytøya, like nord for Harstad, ligger Alvereng gård. Bygda heter Alvestad, og herfra har vi utsikt både innover Toppsundet og utover Andfjorden. På gården dyrker vi bringebær uten bruk av sprøytemidler eller kunstgjødsel. Vi selger friske bær i kurv og vi selger saft.

Alvereng    Bringebærdyrking    Salg/bestilling    Alvestad   Galleri    Kontakt

Alvereng gård